MS Start
MSGW računalniki


M SAN Grupa international site


Vrednosti Kim Teca

Zaupanje in spoštovanje

 Zaupanje in spoštovanje – med sodelavci in do partnerjev, so osnova vsakega kvalitetnega delovnega odnosa. Spoštujemo integriteto in osebnost vsakega posameznika, kakor tudi spoštujemo različnost mišljenja, kultur in običajev. Spodbujamo odprto komunikacijo. Za doseganje naše vizije so enako pomembni proizvodi, usluge in tržišče, kakor tudi zavest o tem, da lahko naši sodelavci in partnerji pri nas dobijo podporo in pomoč.

Odgovornost

Izponjujemo svoje obljube. Tako do sodelavcev, kot do partnerjev. Delo izpeljemo do konca, ter ne pričakujemo, da ga bo namesto nas opravil nekdo drug. Ravno tako rešujemo tudi probleme, za katere smo mnenja, da jih je potrebno rešiti, brez da bi nas na to kdo upozoril. Vsak od nas je odgovoren za sebe in svoje delo, kakor tudi za uspeh in dobrobit celotnega podjetja. S sredstvi podjetja upravljamo po načelu dobrega gospodarja, ravno tako pa se odgovorno obnašamo do vseh podatkov, do katerih imamo dostop kot zaposleni v Kim Tecu.

Proaktivnost

Biti proaktiven pomeni zavzetost in inicijativo, kakor tudi pripravljenost sprejemati tveganje. Nujno je potrebno razmišljati nekaj korakov naprej, da bi lahko predvideli potrebe naših partnerjev in nanje pravočasno odreagirali. Od nas se pričakuje proaktiven odnos do dela in samoinicijativnost pri reševanju problemov. Ker je čas neobnovljiv vir, se kot merilo uspeha upošteva celoten reakcijski čas – od informacije, preko odločitve, do končnega rezultata.

Usmerjenost k partnerjem in kupcem

Naša efektivnost je med ključnimi dejavniki odnosa do partnerjev in kupcev. Usmerjenost k partnerjem in kupcem vključuje razvijanje njihovega zaupanja, kar dosežemo s proaktivnim načinom dela, predvidevanjem njihovih potreb in informacijami, ki jim jih posredujemo preden jih zahtevajo od nas. Da pa bi to lahko izpolnili, nenehno spremljamo dogajanje na tržišču in aktivno pristopamo k partnerjem z željo da bi bil Kim Tec njihova prva izbira.

Razvijanje timskega dela in duha

V podjetju razvijamo duh skupnosti in kolegijalnosti, po načelu „Vsi za enega, eden za vse“. To se izraža v nudenju stokovne pomoči, nasvetov, ter v odprtem pretoku informacij. S spoštovanjem različnosti in opazovanjem situacije iz različnih perspektiv, doprinašamo k dvigu delovne kulture v podjetju Kim Tec. Priznavamo uspeh posameznikov, uspeh pa slavimo skupaj. Naše vrline so timsko delo in multidisciplinarni pristop k različnim poslovnim projektom in nalogam.

Inovativnost

Kim Tec smo začeli graditi nedolgo tega, in to kar smo, smo postali izključno zaradi naše vedoželjnosti, zanesenjaštva, ustvarjalnosti in iskanja novih idej. Novi problemi za nas predstavljajo izzive, h katerim je potrebno pristopiti odprtega uma, ter najti rešitev v okviru obstoječih procesov in procedur. Z iskanjem novih načinov reševanja problemov, učenjem in inovativnostjo, ustvarjamo nove, dodane vrednosti.

Organizacija, ki uči

Izobraževanje je osebna odgovornost vsakega od nas. Posebno cenimo in nagrajujemo kreativen pristop k delu, odprtost za nova znanja, predloge in izkušnje, kakor tudi sposobnost produkcije novih idej. Razvijamo sistem ocenjevanja učinkov, menjamo tisto kar ni dobro ter usklajujemo procese in procedure skladno s spremembami, ki se dogajajo. Izmenjava znanja je pomembno dejstvo v našem podjetju, ter ena naših največjih prednosti. Prenos znanja in izkušenj poteka s sodelovanjem vseh zaposlenih v posebnih interdisciplinarnih skupinah, ter s sodelovanjem zaposlenih v vseh poslovnih procesih. Vsi mi, še posebno vodstvo, smo dolžni nuditi profesionalno podporo procesom učenja naših sodelavcev.

Pozitivno delovno okolje

Trudimo se, da bi to, kar govorimo in pišemo tudi dosegli. Temelji tega morajo biti v pozitivnem okolju, v katerem smo vsakodnevno. To zavzema tudi vzdrževanje čistoče in reda na svojem delovnem mestu. Z vzdrževanjem delovnega zanosa stremimo k poslovnem uspehu, hkrati pa vzdržujemo pozitivne in kolegijalne odnose. Možne osebne probleme rešujemo na nivoju problema samega, oziroma na nivoju, na katerem je problem rešljiv, na ostale člane tima, pa takrat delujemo pozitivno in pomirjajoče.

Bogastvo raznolikosti

Raznolikost doživljamo kot bogastvo. Tržišča, na katerih delujemo, so raznolika v ekonomskem, kulturnem in svetovnonazorskem vidiku. To raznolikost sprejemamo, in nanjo odgovarjamo z lastno raznolikostjo. Največje bogastvo Kim Teca so ljudje, ki v sebi nosijo različne izkušnje, znanja, veščine, ideje in želje. To bogastvo je čvrst temelj, na katerem gradimo lastni uspeh in rast. V tem procesu delujemo ustvarjalno, tako na nas same, kot na naše partnerje, ter na družbo v celoti. To pa dosegamo s širjenjem naše vrednosti, ustvarjanjem novih delovnih mest in nenehnim doseganjem novih nivojev kvalitete poslovanja.

Misija in vizija

Naša misija

Z optimizacijo procesov v distribucijski verigi nudimo našim partnerjem maksimalno podporo in s tem konkurenčno prednost na trgu.

Naša vizija

M SAN Grupa – vodilni v distribuciji na vsakem trgu regije in po vseh merilih sodobnega poslovanja.

Skupaj do cilja